Medzinárodné
zdravotné poistenie

Spoločnosť INSOOM GmbH ako partner Dôvery ponúka svoje produkty pre jednotlivcov, rodiny, firmy a profesionálnych športovcov, ktorí hľadajú viac ako štandartné zdravotné poistenie.

Kontaktný formulár

Ak potrebujete poradiť, vyplňte prosím nižšie uvedený formulár.

Viac ako štandartné zdravotné poistenie

Dôvera zdravotná poistovňa a.s. svojím poistencom ponúka exkluzívne možnosť medzinárodného zdravotného poistenia cez Švajčiarsku spoločnosť INSOOM GmbH. Tento druh poistenia pokrýva nielen poskytnutie prvej pomoci ale aj plánované lekárske zákroky a starostlivosť s možnosťou voľby lekára ako aj zdravotného zariadenia po celom svete.

Rozdiel medzi zdravotným a cestovným poistením

Hospitalizácia a dlhodobá liečba

Nemocničný plán kryje len prípady, keď klient je hospitalizovaný. Tento plán kryje klientov pri hospitalizácii a v prípade nemocničných zákrokov alebo následných kontrol. Vo väčšine prípadov nemusia platiť dodatočne za žiadne procedúry a liečenia, ale závisí to od dojednaného modulu poistenia. Za nemocničné zákroky sa považujú tie zákroky, ktoré vyžadujú hospitalizáciu minimálne na jeden, alebo viac dní.

 • Náklady za hospitalizáciu vrátane odmeny pre lekárov a špecialistov pri stacionárnych a denných pacientoch
 • Diagnostika
 • Urgentný transport so sanitkou
 • Zlyhávanie obličiek a dialýza, ošetrenie pri zlyhávaní obličiek, vrátane dialýzy v nemocničnej starostlivosti
 • Transplantácia orgánov
 • Liečba rakoviny
 • Zdravotné komplikácie súvisiace s tehotenstvom a pôrod
 • Nutná plastická chirurgia
 • Rehabilitácia, do 30 dní na jeden prípad onemocnenia
 • Psychiatrické vyšetrenie pre stacionárnych pacientov do 30 dní
 • Ošetrovateľská služba v domácnosti
 • Urgentné ošetrenie hospitalizovaných pacientov
 • Evakuácia a repatriácia (Prevoz do najbližšieho zdravotného strediska a odvoz od miesta bydliska)
 • Jednodňová chirurgia

 

Viac informácii

Ambulantné vyšetrenie

Za ambulantné vyšetrenie považuje poistenie liečbu, ktorá nevyžaduje hospitalizáciu, resp. predpis liekov. Ambulantné vyšetrenie môže byť v zdravotnom stredisku, alebo v nemocnici. Ambulantné vyšetrenie môže zahŕňať prehliadky u špecializovaných lekárov, návštevu súkromných kliník alebo všeobecného lekára.

 • honorar lekár
 • Fyzioterapia
 • Jednodňová chirurgia
 • Psychiatrické ochorenia pri ambulantných pacientoch
 • Alternatívna liečba
 • Ošetrovateľská služba v domácnosti
 • AIDS, odmedzene

 

Viac informácii

Tehotenstvo a pôrod

V rámci tohto modulu sú zahrnuté všetky úkony, ktoré sú potrebné počas tehotenstva a pri pôrode. Návštevy lekára, zdravotníckych sestier, alebo pôrodných sestier, pôrodných centier. Zahŕňa pred a po pôrodné vyšetrenia a liečenie prípadných komplikácii.

 • Zdravotná starostlivosť súvisiaca s tehotenstvom do výšky 14.000 EUR
 • Popôrodné komplikácie u novorodenca krátkodobé aj dlhodobé do 120.000 EUR
 • Zabezpečenie pobytu a starostlivosti v nemocničnom zariadení pre novorodenca v prípade dodatočneho
  onemocnenia matky
 • Zdravotná starostlivosť pre novorodenca do 120.000 EUR

 

Viac informácii

Zubné zákroky

Všetky liečenia a zákroky, ktoré zabezpečujú udržanie dentálneho zdravia pacienta.

 • Bežné stomatologické ošetrenie do 1.200 EUR
 • Komplexné stomatologické ošetrenie do výšky 50% z celkovej sumy za ošetrenie, max. do 2.400 EUR

 

Viac informácii

Presun klienta a repatriácia

Presun klienta z medických dôvodov umožní klientom prepravu do najbližšieho adekvátneho zdravotného zariadenia, v prípade núdze počas cesty. Repatriácia dovoľuje dopraviť pozostatky klientov domov.

 • Náklady na prepravu
 • Primerané náklady na prepravu z miesta pobytu do ambulancie a naspäť
 • Primerané náklady na prepravu z miesta pobytu do ambulancie a naspäť pre sprevádzajúcu osobu
 • Náklady na ubytovanie mimo nemocnice
 • Prevoz do miesta bydliska, alebo do miesta narodenia

 

Viac informácii

E-mail

info@insoom.sk

Telefón

+421 55 799 47 49
+41 52 765 33 33

Head Office

Postfach 248, 8058 Zürich

Slovenská pobočka

Letná 47, 040 01 Košice